SİTE KULLANIM ŞARTLARI

https://teleskop.app/ isimli hizmet sitesini kullanan ve satın alma yapan müşteri veya kullanıcı aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır.

Lütfen Şartları Dikkatlice Okuyunuz.

Sitedeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) https://teleskop.app/ adresindeki Teleskop Yazılım Teknolojileri A.Ş. Şirketine (‘Şirket’) aittir ve Şirket tarafından işletilir.

Siteye girişi yapan müşteri veya kullanıcılar (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını, Site’deki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olunan Kanunlara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduklarını, bu sözleşmenin okunup, anlaşıldığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olunduğunu, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Protokol dahil yürürlükte bulunan mevzuat ve sözleşmeler dahilinde, kullanıcının kişisel verilerini şirkete aktarılması, işlenmesi konusunda açıkça rıza gösterdiğini kabul etmiş sayılırlar.

İşbu sözleşme, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Sitede ücretli ve ücretsiz hizmetler vardır. Ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme hakkı Şirkete aittir. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı Şirket tarafından saklıdır.


1. Sorumluluklar


Şirket, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma, değiştirme, askıya alma veya kaldırma hakkını her zaman saklı tutar.

Kullanıcı, sitenin kullanımı esnasında, Şirket veya diğer kullanıcılar aleyhine herhangi bir faaliyette bulunmayacağını, virüs yüklemeyeceğini, tersine mühendislik yapmayacağını, kaynak kodunu bulmak amacıyla bir işlemde bulunmayacağını, Kanun ve Yönetmeliklere aykırı veya suç teşkil edecek eylemler içeren işlemler yapmayacağını, aksi halde, Şirket veya 3. kişiler nezdinde doğacak bütün zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, site sorumluluğunda olmayıp kendi sorumluluklarındadır.


2. Fikri Mülkiyet Hakları


Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, endüstriyel tasarım, kaynak kod, bilgi ve yöntem dahil, tescilli veya tescilsiz tüm eserler ile fikri mülkiyet hakları; Şirket, site işleteni veya sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, fikri mülkiyet Kanunları çerçevesinde koruma altındadır. Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması fikri mülkiyet açısında hak tanımaz.

Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


3. Gizli Bilgi


Şirket, site üzerinden kullanıcının ilettiği kişisel bilgileri-verileri, kulacının onayı olmadan 3. kişilere açıklamayacaktır. Bakınız; KVKK Protokolü

Gizli Bilgiler, resmi makamlarca, usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde ve/veya yürürlükte bulunan ve Şirkete sorumluluk yükleyen her türlü hukuk kuralı çerçevesinde resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunluluk taşıdığı durumlarda açıklanacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, yukarıda belirtilen, site tarafından toplanılan kişiye ait her türlü bilgi, kullanıcı tarafından özgür iradesi ile bilgilendirmeye dayalı olarak, açık bir şekilde, işlenmesi konusunda rıza gösterdiğini, peşinen kabul eder. Şirket, ilgili kişinin, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi uyarınca çeşitli haklara sahip olduğunu kabul etmektedir.


4. Kayıt ve Güvenlik


https://teleskop.app/ sitesine kaydolmanız halinde a) Kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi, b) üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı, c) Kişisel verilerinizin işlenmesine açıkça onay verdiğinizi kabul etmiş olursunuz. Şirket, bilgilerinizin eksik ve/veya yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silme hakkını elinde tutmaktadır.

Kayıt sırasında kullanıcıya bir kullanıcı adı ve şifre verilmektedir. Kayıt işlemi tamamlanınca a) Bu kullanıcı adı ve şifrenin sizin izniniz olmaksızın kullanılması durumunda uyarmak, b) Siteyi ziyaret ettikten sonra hesabınızı kapayarak siteden çıkmak, c) Diğer her türlü işlem karşılığında kullanıcıya ait şifre ve hesap güvenliği kullanıcının sorumluluğunuzdadır. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

Kullanıcıya ait bilgilerin; a) Sahte, çalıntı olmadığı, b) Üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb haklarının çiğnemediği, c) Yasalara aykırı olmadığı, d) Pornografi veya çıplaklık içermediği, e) Hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermediği, Kullanıcı tarafından taahhüt ve beyan edilmektedir.


5. Diğer Kurallar


Şirketin, mücbir sebepler gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşmeden kaynaklanan ifasını yerine getiremez ise, durumu kullanıcıya bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu nedenlerden dolayı ifanın gerçekleşememesi halinde Şirketin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. İtiraz durumunda, yalnızca Şirket tarafından tutulan kayıtlar esas alınır.

Kullanıcıya, site ile ilgili işlemleri karşılığı gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirketin site içerisinde belirtmiş olduğu e-posta adresi aracılığı ile kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresine yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda bir hafta içinde yazılı olarak veya üyelik bilgilerinde güncelleme yapmak sureti ile bildireceğini, aksi halde üyelik bilgilerinde yer alan adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını peşinen beyan ve kabul eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Şirket, sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirme hakkını elinde tutmaktadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Şirket, dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.